IJKA - България

7,8, 9 Юни – JKA семинар с инструктор от хомбу дожо

7,8, 9 Юни – JKA семинар с инструктор от хомбу дожо