Томеджи Ито

Всички птици от вселената често се събирали да пеят химни за възхвала на природата и Бог. Сред тях славеи, канарчета, врабчета и т.н. Всички те пеели заедно… също и жеравът със своя неприятен грак. Това било прекалено и другите птици решили да го изключат от групата.
Внезапно кралят се появил за да разбере защо не чува повече гласа на жерава… Когато останалите птици му обяснили той отговорил: “ Вие сте постъпили неправилно! Пеенето на жерава е част от концерта на съзиданието и неговите нехармонични звуци помагат да оценим по-високо красотата на хармоничните звуци”.

Когато вярваме, че не можем да понасяме определени хора или определени неща, някои религии и философии, които са ни странни ние ги осъждаме, че тъй, като по някакъв начин притесняват нашия начин на мислене трябва да бъдат елиминирани; Когато вярваме, че само нашите идеологии и правила, или тези, установени от нашите сънародници и симпатизанти трябва да преобладават, независимо от обстоятелствата, нека си припомним тази хиндуистка легенда. Нека установим хармония и равновесие вътре в себе си и нека това се прояви навън в нашите взаимоотношения с околните. Безполезно е да говорим за мир, красота и светлина, ако нашето вътрешно измерение е пълно с дисхармония, хаос и мрак. Нека анализираме себе си и когато открием разрушителни желания, изкушения и други отрицателни емоции в сърцата си, нека искрено ги отстраним за наше добро и това на обкръжаващите ни.
Тези наши действия и думи ще се превърнат в равновесие между нашия интелект и нашите чувства, в начин на живот, който постоянно трябва да се проверява, така че да станем отражение на Великата Хармония, която управлява вселената!