国際日本武術空手道 | International Japan Karate-Do Association

IJKA - България

Изпити за технически степени

Изпитна комисия и сертификати

Сенсей Лъчезар Ненов притежава международен лиценз клас А за изпитващ до 5-ти Дан включително. За по-високите майсторски степени изпитите се полагат пред комисия на IJKA.

Сертификатите за ученически степени (Кю) се издават от БФШК.

Сертификатите за майсторски степени (Дан) се издават от IJKA.

Кандидатите за степени, които практикуват IJKA Асай рю ката и се явяват на изпит по избор с такава ката, получават допълнителен сертификат от IJKA освен дипломата за Шотокан.

Срокове за явяване на изпит:

От 12-то до 9-то кю срокът между явяванията е 2 месеца тренировки без прекъсване. Тези степени са въведени поради спецификата за работа с малки деца.

От 8-мо до 4-то кю срокът между явяванията е 4 месеца тренировки без прекъсване. За практикуващи на възраст под 15г. срокът е 6 месеца или по преценка на инструктора и изпитващия.

От 3-то до 1-во кю срокът между явяванията е 6 месеца тренировки без прекъсване.

Сроковете важат при непрекъснати занимания 3 пъти седмично в група, но трябва да се подчертае, че самостоятелната работа за лично усъвършенстване е от изключителна важност.

ИЗПИТНА ПРОГРАМА за различните степени ще намерите тук.

Изпитът за степен в Карате

Статия от Сенсей Михаил Ангелов, гл. инструктор на Карате клуб СЕЙКЕН, гр. Бургас

Общоприетият начин за повишаване степента на квалификация в Карате е физическият тест или изпитът за степени. Освен с физически тест, степен може да се получи и за заслуги или така наречените почетни степени, които се дават за заслуги и принос в развитието на Карате. Степените, които се присъждат за заслуги, в никакъв случай не се равняват на тези, придобити по време на изпит. Те представляват отношението, което се изказва под формата на благодарност за направените усилия в областта на бойното изкуство.
По- уважаваните степени са тези, при които ученикът се явява на определената дата за изпит, научил е техниките от съответната изпитна програма и ги демонстрира пред комисията и всички ученици от клуба или организацията. По този начин всички виждат развитието на ученика и на клуба.

Изпитната програма представлява начин, по който учениците, тръгвайки от първата си тренировка в доджо се развиват и постигат най-доброто в Карате за времето и усилията, които са положили. Много често изпитната програма се сравнява със стълба, която ни помага да се качим на върха. Всяко стъпало представлява една степен.

Изпитната програма представлява поредица от взаимосвързани действия. Всяка следваща степен се изгражда от предишната. Това предполага натрупването на по-задълбочени познания и възможност за справяне с повече ситуации. Техниките не са просто начини да удариш с ръка някого или да го сриташ ефектно. Те отразяват основните принципи в Карате. Техниките са само средство с което да овладеем тези принципи.

В повечето изпитни програми е дадено минималният срок за явяване от изпит до изпит. Понякога това се разбира погрешно и някои ученици чакат само да им мине времето и смятат, че са готови. Явяването на изпит представлява стресова ситуация за ученика. Затова е необходима сериозна подготовка през целия период от изпит до изпит. Възможно е това време да не е достатъчно. Сенсей(учителят) преценя кой е готов да се яви за дадена степен и на кой му е нужно още за да се подготви за успешното представяне.

Най-трудни са първите изпити, когато човек няма никакъв опит и изведнъж се оказва пред много хора, вперили поглед в него. Това е и една от задачите на изпита. Ученикът сам и съвсем отговорно да покаже наученото до момента. Обикновено на изпит учениците демонстрират една част от своите възможности. Каква част от наученото ще се покаже, зависи от предварителната подготовка на ученика, от мотивацията с която е дошъл на изпита, от психическата му устойчивост по време на теста.

Изпитната комисия има отговорността да вземе правилното решение – дали един ученик е покрил изискванията за съответната степен и доколко могат да бъдат направени компромиси с това. Оценява се правилното изпълнение на техниките, правилните позиции, доброто придвижване на тялото, чувството за дистанция, контрола при работата по двойки, психологическата устойчивост, физическите възможности и личното израстване на изпитвания в Карате.

Времетраенето на изпита се определя от изпитната програма и от целите, които си поставя изпитната комисия. Освен, че трябва да се демонстрира наученото и усвоеното по време на тренировките, изпитът помага на всеки от нас да видим техническото си и личностно развитие в Карате.

Осс

Михаил Ангелов, гл. инструктор на Карате клуб СЕЙКЕН, гр. Бургас